Guvå Laila M Spegla Språket Åk 7 Grundbok I …

Guvå Laila M Spegla Språket Åk 7 Grundbok I …
Guvå Laila M Spegla Språket Åk 7 Grundbok I …
Beskrivning av Guvå Laila M Spegla Språket Åk 7 Grundbok I …

Spegla språket är en helt ny läromedelsserie för högstadiet i svenska och svenska som andraspråk.  Serien består av en grundbok en textsamling och en lärarhandledning för varje årskurs.

Spegla språket bygger på aktuella forskningsrön kring läsförståelse och stöttning. Böckerna är språkutvecklande och har ett elevnära tilltal. Grundböckerna inleds med separata strategikapitel där eleverna får undervisning som rör läsning skrivande och lärande. Strategierna är tillämpbara även utanför svenskämnet.

Kapitelindelningen i serien är genremedveten och mallar och modeller används frekvent för att stötta lärandet. Varje årskurs innehåller följande moment:

 Strategier för språk och lärande
 Skönlitterärt berättande
 Sakprosa
 Argumentation
 Samtal och muntliga presentationer
 Informationssökning och källkritik
 Grammatik

Spegla språket Grundbok i svenska 7 konkretiserar detta genom följande kapitel:

 Strategier för språk och lärande
o Att förstå ord
o Att läsa texter på olika sätt
o Att läsa på mellan och bortom raderna
o Att förstå och besvara frågor
o Att hitta nyckelinformation i en text
o Att planera sitt skrivande
o Att söka information och tänka källkritiskt

 Sagor
 Myter
 Ungdomslitteratur: dystopier
 Poesi
 Sakprosa: läromedelstexter
 Åsiktsbaserade texter: insändare och recensioner
 Samtal och presentationer
 Språkbruk: minoritetsspråk och dialekter
 Grammatik: ordklasser

Läs mer om Guvå Laila M Spegla Språket Åk 7 Grundbok I …...


Sök bästa pris på Guvå Laila M Spegla Språket Åk 7 Grundbok I … hos: