Gustavson Christina Från Strulpellar Till Ps…

Gustavson Christina Från Strulpellar Till Ps…
Gustavson Christina Från Strulpellar Till Ps…
Beskrivning av Gustavson Christina Från Strulpellar Till Ps…

Charmiga trevliga lögnaktiga själviska impulsiva manipulativa …
Vad kännetecknar en psykopat och vad skiljer honom eller henne från en vanlig strulpelle? Hur ska man förhålla sig till både strulpellar och psykopater och vad gör man när man inser att man har en i sin närmaste omgivning? Kan psykopater botas?

Det här är en bok om strulpellarna vi kan möta och drabbas av och i värsta fall råka riktigt illa ut för. Det kan vara i kärleksrelationer i familjen i arbetslivet eller vid mer tillfälliga kontakter. Vanligt är att man känner sig illa behandlad förtryckt och kanske t.o.m. blir fysiskt eller psykiskt misshandlad av dessa personer. En del av dem har sådana personlighetsstörningar att de kan diagnostiseras som psykopater men långt ifrån alla.
Skadorna och lidandet som strulpellarna orsakar är ofta stora och det gäller att veta vad man ska göra för att ta sig ur deras grepp. Ofta är de så trevliga charmerande och manipulerande att det är svårt att få andra att tro på ens berättelse.
Författaren ger i sina fallbeskrivningar många exempel på verkliga fall och ger dessutom exempel på fiktiva strulpellar och psykopater ur litteraturens och filmens värld. Boken vänder sig både till dem som själva har drabbats av personer någonstans på skalan från strulpellar till psykopater och till deras vänner anhöriga och andra medmänniskor.

Christina Gustavson är forskare i rättspsykiatri och specialistläkare inom allmänmedicin allmän psykiatri och rättspsykiatri. Hon har lång erfarenhet av arbete med människor med psykiska problem. Tidigare har hon skrivit När någon i din närhet har en depression och Tänk om jag är knäpp?

Läs mer om Gustavson Christina Från Strulpellar Till Ps…...


Sök bästa pris på Gustavson Christina Från Strulpellar Till Ps… hos: