Gustafsson Tony Medicinen Blir Till Vetenskap

Gustafsson Tony Medicinen Blir Till Vetenskap
Gustafsson Tony Medicinen Blir Till Vetenskap
Beskrivning av Gustafsson Tony Medicinen Blir Till Vetenskap

En stor bok om ett av Sveriges mest prestigefyllda universitet för alla som intresserar sig för medicinens utveckling och den miljö som lett till stora framsteg för den hälsorelaterade forskningen i vårt land. Ett stycke vetenskapshistoria när den är som bäst. Inför Karolinska Institutets 200-årsjubileum har nio namnkunniga idéhistoriker lyft fram både vad som är utmärkande för KI och det som är tidstypiskt och präglat av såväl internationell forskning som inhemsk medicinsk kunskapsutveckling.

Bifogat i boken finns en unik översikt på alla ämnesområden och professorer vid KI 1810-2009.

Om de tre redaktörerna:
Karin Johannisson är professor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet
Ingemar Nilsson är professor i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet
Roger Qvarsell är professor vid Tema Q vid Linköpings universitet

Läs mer om Gustafsson Tony Medicinen Blir Till Vetenskap...


Sök bästa pris på Gustafsson Tony Medicinen Blir Till Vetenskap hos: