Gripsrud Jostein Mediekultur Och Mediesamhälle

Gripsrud Jostein Mediekultur Och Mediesamhälle
Gripsrud Jostein Mediekultur Och Mediesamhälle
Beskrivning av Gripsrud Jostein Mediekultur Och Mediesamhälle

Massmedierna öppnar våra privata liv mot omvärlden. De ger material för tanken och de sätter känslorna i rörelse. De ingår i ekonomiska politiska och kulturella processer och de omfattar många genrer ? från reklam till nyhetsjournalistisk från såpoperor till idrottsreferat från politiska debatter till action-filmer.
Jostein Gripsrud har skrivit en övergripande introduktion till ämnet medievetenskap. Medievetenskap är en disciplin som förenar en rad olika ämnes- och forskningstraditioner. Författaren försöker integrera dess humanistiska och samhällsvetenskapliga traditioner och ger inte minst det historiska perspektivet en viktig roll. I centrum för mediestudiet sätter författaren mediernas »texter» ? det vi möter som »mediekonsumenter» ? och han försöker genomgående att relatera de teoretiska perspektiv som introduceras till konkreta exempel och analyser.
Mediekultur ? mediesamhälle är en engagerad och engagerande bok som inviterar läsaren till en kritisk diskussion om mediernas roll i det moderna samhället.

Jostein Gripsrud är professor i medievitenskap vid Universitetet i Bergen och aktiv mediedebattör. Han har bl a utgivit The Dynasty Years: Hollywood and Critical Media Studies.

Läs mer om Gripsrud Jostein Mediekultur Och Mediesamhälle...


Sök bästa pris på Gripsrud Jostein Mediekultur Och Mediesamhälle hos: