Gränslöst. 1700-tal speglat i nuet / Unbounded: The Eighteenth Century Mirrored by the Present

Gränslöst. 1700-tal speglat i nuet / Unbounded: The Eighteenth Century Mirrored by the Present
Gränslöst. 1700-tal speglat i nuet / Unbounded: The Eighteenth Century Mirrored by the Present
Beskrivning av Gränslöst. 1700-tal speglat i nuet / Unbounded: The Eighteenth Century Mirrored by the Present

Vad har Alexander Roslins societetsporträtt och Tobias Bernstrups fotografiska själviscensättningar i lack och pumps gemensamt? I det nya numret av Skiascope undersöks förbindelser mellan visuella uttryck från 1700-tal och nutid. Boken fungerar som katalog till utställningen "Gränslöst. 1700-tal speglat i nuet" vid Göteborgs konstmuseum med utmanande möten mellan konstformer och epoker.

Forskningsprojektet fokuserar på det gränslösa på upprättande och överskridande av gränser u

Läs mer om Gränslöst. 1700-tal speglat i nuet / Unbounded: The Eighteenth Century Mirrored by the Present...


Sök bästa pris på Gränslöst. 1700-tal speglat i nuet / Unbounded: The Eighteenth Century Mirrored by the Present hos: