Grahn Danehammar Anna Kom Tillbaka – Vägar U…

Grahn Danehammar Anna Kom Tillbaka – Vägar U…
Grahn Danehammar Anna Kom Tillbaka – Vägar U…
Beskrivning av Grahn Danehammar Anna Kom Tillbaka – Vägar U…

Befinner du dig i ett svart hål där livet känns meningslöst och som ett enda stort mörker? Där du inte vill höra hurtiga tillrop för du orkar inte? Du kan må bättre igen! Det handlar om att ta små steg i taget. De steg som är de rätta för dig.

Anna Grahn Danehammar legitimerad gymnasielärare med 13 års erfarenhet av att undervisa i psykologi tillhör den växande mängd svenskar som drabbats av svår depression. Men Anna ville inte ge upp. Hon ville och visste att hon kunde må bättre igen.

Kom tillbaka är resultatet av den väg hon vandrat den bok Anna själv inte hittade när hon behövde den. Boken ger en enkel personlig och konkret vägledning utifrån vetenskapliga rön och egna tunga erfarenheter. Författaren visar med stor bredd i psykologi filosofi teologi och andlighet hur du med ökad kunskap och självkännedom kan må bättre igen.

Ökad livskunskap – för ökad livskvalitet!

Det är min önskan att detta ska vara den vän i nöden du behöver i en kris. Boken ska inte bara ge en snabb akutinsats som samhället oftast erbjuder idag eller ställa ökade krav på läsaren. Den ska med en kombination av teori och erfarenheter ge dig verktyg för att hantera livets med- och motgångar. Utifrån ett helhetsperspektiv ska den visa på flera vägar framåt där du ska kunna hitta din.

Läs mer om Grahn Danehammar Anna Kom Tillbaka – Vägar U…...


Sök bästa pris på Grahn Danehammar Anna Kom Tillbaka – Vägar U… hos: