Graeber David Skuld – De Första 5000 Åren

Graeber David Skuld – De Första 5000 Åren
Graeber David Skuld – De Första 5000 Åren
Beskrivning av Graeber David Skuld – De Första 5000 Åren

Skuldhantering har blivit en huvudfråga i internationell politik. Men ingen tycks veta exakt vad begreppet skuld står för eller hur man ska förhålla sig till det. Denna flexibla innebörd är i själva verket orsaken till begreppets makt. Det finns inget bättre sätt att rättfärdiga relationer grundade på våld – att få dem att framstå som moraliskt riktiga – än att bädda in dem i en skuldretorik eftersom det får offret att framstå som den som har gjort fel. Detta menar antropologen David Graeber i Skuld. De första 5000 åren.

Graeber går igenom skuldsättningens globala historia från det forntida Mesopotamien och de stora dynastiernas Kina till dagens av ekonomisk och politisk rådvillhet präglade värld. Han belyser hur människor under väldigt olika kulturella och materiella omständigheter förhållit sig till den för allt samhällsliv avgörande frågan om ömsesidighet och förpliktelser. Dagens människor är inte precis de första som har funderat över vad som är rättvist och rimligt när det gäller att kräva in skulder eller efterskänka dem.

Men Skuld är mycket mer än bara en tankeväckande antropologisk och historisk översikt. Boken är också ett engagerat debattinlägg om den samhällskris vi befinner oss i. Genom att omsorgsfullt beröva somliga föreställningar deras förrädiska självklarhet vill Graeber få oss att reflektera över vilket handlingsutrymme som står oss till buds – eller skulle kunna göra det.

David Graeber är antropolog politisk aktivist och författare. Han undervisar vid Goldsmiths University of London och har publicerat en rad böcker. Under sommaren 2011 var han med och planerade Occupy Wall Street- demonstrationerna i New York och han har kommit att kallas rörelsens anti-ledare.

Läs mer om Graeber David Skuld – De Första 5000 Åren...


Sök bästa pris på Graeber David Skuld – De Första 5000 Åren hos: