Goda Sanningar – Debattklimatet Och Den Kri…

Goda Sanningar – Debattklimatet Och Den Kri…
Goda Sanningar – Debattklimatet Och Den Kri…
Beskrivning av Goda Sanningar – Debattklimatet Och Den Kri…

Hur står det till med det svenska forskningsklimatet?
I Goda sanningar? belyser en grupp skribenter från olika discipliner villkoren för kritisk forskning. De har erfarenheter av att presentera kontroversiella perspektiv och har mötts av såväl aggressiva påhopp som ihjältiganden. Läsaren får en inledande beskrivning av problematiken kring att gå mot strömmen med nya forskningsrön; sedan följer en mångfacetterad samling fallstudier på temat.

De medverkande författarna är verksamma inom forskningsfält där heta kontroverser uppstått exempelvis debatten om islam i västvärlden faran med »bokstavsdiagnoser» och diskussionen kring fetma. Skribenternas texter speglar skilda bakgrunder och
har olika karaktär och fokus men knäckfrågorna är i grunden desamma: Vilken kritik öppnar den enskilda forskaren för när hon går emot vedertagna sanningar? Vad säger det om de krav på saklighet öppenhet och självständigt tänkande som är vetenskaplighetens grundläggande värden?

Slutkapitlet ger en klarsynt filosofisk utblick över och sammanfattning av bokens tema. Boken vänder sig till forskare studenter och alla som är intresserade av vetenskapens villkor.

Medverkande:

Göran Adamson
Daniel Ankarloo
Per Bauhn
Aje Carlbom
Marie Carlsson
Sara Johnsdotter
Eva Kärfve
Mariah Larsson

Läs mer om Goda Sanningar – Debattklimatet Och Den Kri…...


Sök bästa pris på Goda Sanningar – Debattklimatet Och Den Kri… hos: