Geometri för lärare

Geometri för lärare
Geometri för lärare
Beskrivning av Geometri för lärare

Boken behandlar den specialiserade kunskap i geometri som lärare behöver för att kunna bedriva en varierad och allsidig matematikundervisning samt för att kunna tolka, bedöma och utveckla elevers matematiska tankar, idéer och resonemang. Olika tankeformer, formella resonemang och bevis varvas med informella heuristiska resonemang som syftar till att utveckla elevers matematiska kunskap, känsla och intuition. Många kopplingar görs till andra matematiska innehållsområden som aritmetik, algebra och funktioner. Läsaren får möjlighet att utforska matematiken och speciellt geometrin på ett sätt som lägger stor vikt, inte bara vid räknefärdigheter utan också vid den viktiga sammanhangsbundna förståelse för matematikens mönster och strukturer som matematiklärare behöver för att lyckas med sitt viktiga uppdrag. Boken vänder sig till verksamma och blivande lärare i matematik.

Läs mer om Geometri för lärare...


Sök bästa pris på Geometri för lärare hos: