Genusmedvetet ledarskap : resan från ickefråga till tillväxtfråga

Genusmedvetet ledarskap : resan från ickefråga till tillväxtfråga
Genusmedvetet ledarskap : resan från ickefråga till tillväxtfråga
Beskrivning av Genusmedvetet ledarskap : resan från ickefråga till tillväxtfråga

Vad är det som gör att män för det mesta hamnar i toppen och tar ledningen i företag och verksamheter? Trots att utbudet av kvinnor med konkurrenskraftig kompetens stadigt ökar, så envisas dessa mönster med att återuppstå. Hur påverkar detta företagens innovationskraft, och vad kommer det att innebära för företagens tillväxtambitioner på sikt? Några som sökt svaren på dessa frågor är Hälsinglands Sparbank, Acreo och Ericsson i Hudiksvall, som deltagit i ett framgångsrikt forskningsprojekt inom Fiber Optic Valley. De har upplevt hur genusmedvetenhet utmanar företagskulturen, bidrar till innovationer och effektiviserar produktionen. Läs mer Den här boken visar hur genusmedvetet ledarskap kan utveckla organisationer till attraktiva och konkurrenskraftiga arbetsplatser. Boken ger dels en bas för hur man kan arbeta med grupper och nätverk som metod, dels beskrivningar av hur företagen som medverkat i projektet konkret har arbetat med sitt förändringsarbete. Och i slutet av boken finns goda råd till dem som vill påbörja sin egen förändringsresa. Boken vänder sig till dig som vill få kunskap om jämställdhet och ledarskap i företag och organisationer. Den fungerar även som kurslitteratur inom exempelvis genusvetenskap och organisationsteori. Förhoppningen är att den ska inspirera dig genom olika exempel på hur genusmedvetet ledarskap kan bidra till konkurrenskraftiga organisationer. Läs mer på www.genusmedvetetledarskap.se Om författarna De resultat som beskrivs har möjliggjorts genom VINNOVA:s satsning på genusforskning inom Fiber Optic Valley. I boken medverkar Susanne Andersson, Eva Amundsdotter, Marita Svensson, Christina Franzén och Ann-Sofie Däldehög. De representerar olika kunskapsområden för ett framgångsrikt förändringsarbete: genusforskare, processledare, projektledare, utbildare och kommunikationsansvarig.

Läs mer om Genusmedvetet ledarskap : resan från ickefråga till tillväxtfråga...


Sök bästa pris på Genusmedvetet ledarskap : resan från ickefråga till tillväxtfråga hos: