Genau! 3 Textbok inkl. ljudfiler och elevwebb

Genau! 3 Textbok inkl. ljudfiler och elevwebb
Genau! 3 Textbok inkl. ljudfiler och elevwebb
Beskrivning av Genau! 3 Textbok inkl. ljudfiler och elevwebb

Ett tydligt strukturerat läromedel med möjlighet till flexibilitet och individualisering för olika lärstilar. Genau! visar det dagliga livet och ger snabbt ett fungerande språk. Kapitlen inleds med information om vad eleverna ska lära sig. De kan effektivt fokusera på sina mål och se hur väl de lyckas nå dem. Efter kapitlet prövar de sina kunskaper i ett diagnostiskt test och gör därefter en självskattning. Eleven får kunskap om sitt lärande och kan påverka sin utveckling. Ordförråd och grammatiska strukturer byggs upp lugnt och systematiskt. Genau! 1 och 2 = Tyska 1 Genau! 3 och 4 = Tyska 2 Genau! 3 Textboken innehåller 8 kapitel som handlar om allt från datorer till fritidsintressen, kärleken, Österrike, att kunna säga vad man tycker och känner till möten med spännande människor och platser. Efter varje kapitel följer en fristående lästext, som innehållsmässigt är kopplad till kapitlet. Övningar till lästexterna finns i lärarpärmen. Många hörtexter förekommer, samt styckeordlistor, frasbank och en minigrammatik. Ljudfiler med inspelningar av bokens texter för elevens egna studier finns på www.ovningsmastaren.se. Genau! 3 Arbetsboken bygger ytterligare på elevernas kunskaper med ordinlärning, frasinlärning och grammatik.

Läs mer om Genau! 3 Textbok inkl. ljudfiler och elevwebb...


Sök bästa pris på Genau! 3 Textbok inkl. ljudfiler och elevwebb hos: