GDPR : – juridik, organisation och säkerhet enligt dataskyddsförordningen

GDPR : – juridik, organisation och säkerhet enligt dataskyddsförordningen
GDPR : – juridik, organisation och säkerhet enligt dataskyddsförordningen
Beskrivning av GDPR : – juridik, organisation och säkerhet enligt dataskyddsförordningen

EU:s dataskyddsförordning ? GDPR ? tillämpas från och med den 25 maj 2018 och ersätter personuppgiftslagen. Den omfattar alla företag, myndigheter, föreningar och övriga organisationer som behandlar personuppgifter. Reglerna ger ett förstärkt skydd vid behandling av personuppgifter, ställer höga krav på tillämparna och leder till kraftigt ökade sanktioner vid överträdelser. Men, rätt hanterade, skapar de också många möjligheter till att bygga tillit och skaffa konkurrensfördelar i den digitala ekonomin. I GDPR ? juridik, organisation och säkerhet enligt dataskyddsförordningen har författarna tagit ett helhetsgrepp om ämnet och i boken behandlas bl.a. följande: · Personuppgiftslagstiftningens historia · Allmänna begrepp · De viktiga dataskyddsprinciperna · Dataskyddsförordningens förhållande till annan lagstiftning · Hur en dataskyddsorganisation i praktiken kan utformas med roller och processer · Hur man bygger en dataskyddskultur och implementerar ett dataskyddsprogram · Reglerna om insamling · Möjligheterna att behandla personuppgifter om anställda och kunder · Regleringen inom den offentliga sektorn · Uppfyllandet av registrerades rättigheter · Överföringar av personuppgifter · Säkerhetsåtgärder · Radering av personuppgifter · Förhållandet mellan personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden · Konsekvenserna av att överträda dataskyddsförordningen GDPR ? juridik, organisation och säkerhet enligt dataskyddsförordningen vänder sig till privata aktörer, den offentliga sektorn, föreningar och andra organisationer som behöver kunskap för att kunna efterleva dataskyddsförordningen. Bokens författare har sammanlagt över 50 års erfarenhet av juridiskt och praktiskt arbete med dataskyddsfrågor från en stor mängd olika organisationer i både privat och offentlig sektor.

Läs mer om GDPR : – juridik, organisation och säkerhet enligt dataskyddsförordningen...


Sök bästa pris på GDPR : – juridik, organisation och säkerhet enligt dataskyddsförordningen hos: