Gastroenterologi och hepatologi, bok med eLabb

Gastroenterologi och hepatologi, bok med eLabb
Gastroenterologi och hepatologi, bok med eLabb
Beskrivning av Gastroenterologi och hepatologi, bok med eLabb

Gastroenterologi och hepatologi är den första heltäckande svenska kursboken inom området. Boken ger en helhetssyn på och en samlad kunskap om gastroenterologi och hepatologi. Författarna presenterar pedagogiskt sjukdomarnas patogenes och patofysiologi, hur de yttrar sig kliniskt samt diagnostik och behandling med hjälp av fallbeskrivningar och ett rikt bildmaterial. Boken riktar sig till läkare som genomgår sin specialistutbildning i gastroenterologi och internmedicin i Sverige och Norden, specialister i internmedicin samt vårdpersonal med intresse för området. Boken är även lämplig som referensverk. Läs mer Till boken hör eLabbet – ett omfattande interaktivt självstudiematerial. Det innehåller ett stort antal verklighetsbaserade patientfall, instuderingsfrågor och kunskapstest kopplade till bokens innehåll. Läs mer i boken eller på www.liber.se/elabbet. Om författarna Författarna som medverkat i boken är alla ledande experter inom de olika kliniska områdena. Bokens redaktionsgrupp, under ledning av professor Rolf Hultcrantz, verksam vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm, består av docent Annika Bergquist och docent Per Stål vid Karolinska universitetssjukhuset, professor Stefan Lindgren, Malmö universitetssjukhus, professor Magnus Simrén, Sahlgrenska universitetssjukhuset och professor Ole Suhr, Umeå universitetssjukhus.

Läs mer om Gastroenterologi och hepatologi, bok med eLabb...


Sök bästa pris på Gastroenterologi och hepatologi, bok med eLabb hos: