Garofalo Geymonat Giulia Köpa Och Sälja Sex….

Garofalo Geymonat Giulia Köpa Och Sälja Sex….
Garofalo Geymonat Giulia Köpa Och Sälja Sex….
Beskrivning av Garofalo Geymonat Giulia Köpa Och Sälja Sex….

Prostitution som företeelse väcker ofta starka känslor och leder gärna till polariserade ståndpunkter. Samtal om prostitution blir lätt samtal om någonting annat – otrohet monogami migration kriminalitet sexuell identitet moral eller kvinnors ekonomiska underordning. Detta är kanske inget att förvånas över prostitution har ju aldrig existerat i något samhälleligt eller kulturellt vakuum och frågan om dess vara eller inte vara hänger nära ihop med en rad andra frågor. Men man riskerar till exempel att glömma bort att prostituerade är människor med samma värde och samma rättigheter (och skyldigheter) som alla andra.

Den italienska genusvetaren Giulia Garofalo Geymonat belyser i Köpa och sälja sex prostitution – eller sex­arbete som många prostituerade föredrar att säga – ur en rad olika aspekter. Förutom att placera in prostitutionen i ett relevant historiskt sammanhang visar hon vad olika länders lagstiftning och policies på området i praktiken kan leda till och anlägger dessutom jämförande sociologiska perspektiv på verksamheten. Genom att även ta upp de prostituerades – sexarbetarnas – arbetsrättsliga villkor och belysa trafficking ur denna synvinkel skapar hon ett bra underlag för en verkligt nyanserad prostitutionsdebatt.

Diana Mullinari professor i genusvetenskap i Lund svarar för en orienterande inledning.

Läs mer om Garofalo Geymonat Giulia Köpa Och Sälja Sex…....


Sök bästa pris på Garofalo Geymonat Giulia Köpa Och Sälja Sex…. hos: