Gärdenfors Peter Tankens Vindlar

Gärdenfors Peter Tankens Vindlar
Gärdenfors Peter Tankens Vindlar
Beskrivning av Gärdenfors Peter Tankens Vindlar

Tankens vindlar berättar Peter Gärdenfors på ett underhållande sätt om forskning kring hur tänkandet förhåller sig till språk minne och berättande. Hur har språket uppkommit under människans evolution och hur har vår hjärna kommit att hantera språket? Samspelet mellan tänkandets inre landskap och hur använder vi det yttre landskapet som stöd för minne och kommunikation belyses med spännande exempel. Bokens andra del behandlar olika synsätt på minnet genom tiderna och intuitionens och känslornas roll för tänkandet. Den tredje delen visar hur den moderna tekniken kommit att förändra berättandets former och hur vi kommunicerar med datorer.Peter Gärdenfors är professor i kognitionsvetenskap och har tidigare utgivit bl a Hur homo blev sapiens. Han medverkade i Lärda i Lund och är en flitig föredragshållare och ofta uppmärksammad i medierna.

Läs mer om Gärdenfors Peter Tankens Vindlar...


Sök bästa pris på Gärdenfors Peter Tankens Vindlar hos: