Gärdenfors Peter Hur Homo Blev Sapiens – Om …

Gärdenfors Peter Hur Homo Blev Sapiens – Om …
Gärdenfors Peter Hur Homo Blev Sapiens – Om …
Beskrivning av Gärdenfors Peter Hur Homo Blev Sapiens – Om …

När vi jämför människan med andra djur letar vi gärna efter särdrag som gör henne unik. Hur Homo blev sapiens lyfter fram människans alldeles speciella förmåga att tänka och att skaffa sig kunskap om världen. Under människans långa utveckling blir tänkandet gradvis alltmer avancerat. Gärdenfors vägleder oss genom hjärnans och tankeförmågornas vindlande tillblivelse och visar hur människans inre värld blir allt rikare. Denna utveckling har gett oss en föreställningsförmåga som vida överskrider andra djurs. Våra nära släktingar bland aporna kan visserligen planera men det är bara människor som kan planera för framtiden vilket ger oss andra användbara förmågor som att kunna bedra en raffinerad form av planering som dessutom kräver att man kan föreställa sig andras tankar. Vi är också ensamma om kunna reflektera över våra egna tankar. Det ger oss ett självmedvetande vilket är förutsättningen för den fria viljan då den kräver att man förstår sin egen vilja och kan ändra den. Vårt språk som är mycket rikare än djurens signaler är också unikt för oss. Genom det får vi förmågan att kommunicera om våra inre världar. Efter läsningen av Hur Homo blev sapiens står det klart att denna förmåga bokstavligen är enastående. Boken fick ett mycket positivt mottagande då den utkom hösten 2000 och föreligger nu i sin andra oförändrade upplaga.

Peter Gärdenfors är professor i kognitionsforskning vid Lunds universitet och en känd och efterfrågad filosof både av forskarsamfund och allmänhet.

Läs mer om Gärdenfors Peter Hur Homo Blev Sapiens – Om …...


Sök bästa pris på Gärdenfors Peter Hur Homo Blev Sapiens – Om … hos: