Ganetz Hillevi Naturlikt – Människor Djur O…

Ganetz Hillevi Naturlikt – Människor Djur O…
Ganetz Hillevi Naturlikt – Människor Djur O…
Beskrivning av Ganetz Hillevi Naturlikt – Människor Djur O…

Naturmagasin har funnits i svensk TV sedan början av 1960-talet. Vid ett första påseende skildrar de svensk natur men i själva verket iscensätter de högst mänskliga föreställningar om vad natur är sådant som är naturlikt. Därför är naturmagasinen från 1960-talets Korsnäsgården till dagens Mitt i naturen en intressant lins för att studera olika tidsbundna uppfattningar om vad natur är uppfattningar som är sammanvävda med vad man under olika tidpunkter ansett att en människa ska vara.
Boken undersöker hur djur får genus vilka sexualiteter som inte skildras i naturmagasinen och varför älgar aldrig tas på allvar. Vi får veta vem som avlöser vetenskapsmannen som expert under 1980-talet och vad det är för likhet mellan kameran och geväret. Vi får också veta vad som händer när naturmagasinen får sin första kvinnliga programledare efter 30 år i etern. Men huvudberättelsen handlar om hur sammanflätad natursyn och maskulinitet är och vilka konsekvenser det har för hur vi sett på och behandlat naturen under 50 år.

Hillevi Ganetz är medie- och genusforskare vid Stockholms universitet. 2004 publicerade hon sin omdebatterade artikel Skogens konung och djurens konung i TV som kritiskt granskade naturfilmers skildringar av djurs familjebildningar och sexualitet. Hon har även publicerat böcker om medier och konsumtion.

Läs mer om Ganetz Hillevi Naturlikt – Människor Djur O…...


Sök bästa pris på Ganetz Hillevi Naturlikt – Människor Djur O… hos: