Fuller J. F. C De Avgörande Slagen. D. 4 Från…

Fuller J. F. C De Avgörande Slagen. D. 4 Från…
Fuller J. F. C De Avgörande Slagen. D. 4 Från…
Beskrivning av Fuller J. F. C De Avgörande Slagen. D. 4 Från…

Många militära slag har fått stor betydelse för den världshistoriska utvecklingen. Genom att studera äldre slag har fältherrar och makthavare hoppats finna den optimala taktiken för att besegra en fiende. Ända in på 1900-talet sågs till exempel slaget vid Cannae år 216 f.Kr. – då romarna besegrade Hannibals karthagiska trupper – som en förebild.

Den brittiske militärhistorikern J.F.C. Fuller har detaljstuderat flera av historiens stora militära sammandrabbningar. Utifrån en genomtänkt teori gör han en intressant analys av själva krigsförloppet där varje slag beskrivs som en vändpunkt. I analysen betonar han betydelsen av snabbhet och vikten av att kunna tränga in i motståndarens tankegång. I De avgörande slagen finns Fullers teorier samlade. Verket är en svensk översättning av hans militärhistoriska standardverk Decisive Battles of the Western World. Den svenska utgåvan består av fyra delar och beskriver krigskonsten under 2 500 år.

I De avgörande slagen del IV skildras krigets industrialisering från 1870-talet till och med första världskriget. Förmågan att skada motståndaren ökar genom de långskjutande kanonerna och kulsprutorna. Utvecklandet av förbränningsmotorn ger snabbare förflyttningar och de första flygplanen börjar användas i militära sammanhang. Framställningen inleds med slagen vid Marne och Tannenberg 1914 och avslutas med slaget vid Warszawa 1920.

Det svenska förordet har skrivits av Lars Ericson docent i militärhistoria och lärare vid Försvarshögskolan Stockholm.

OM FÖRFATTAREN

J.F.C. Fuller (1878-1966) var utbildad militär och utmärkte sig under bland annat boerkriget och första världskriget. För eftervärlden har han dock blivit ihågkommen som initiativtagaren till pansartaktiken och stridsvagnen. Fuller har författat ett stort antal böcker i militära ämnen bland annat Armored Warfare (1943) där han utvecklar sina teorier om pansartekniken. Decisive Battles of the Western World utkom första gången 1939-40 och har därefter givits ut i en rad olika utgåvor. Genom att förena historisk kompetens med goda insikter i militärt agerande har flera av hans verk blivit militärhistoriska klassiker.

Läs mer om Fuller J. F. C De Avgörande Slagen. D. 4 Från…...


Sök bästa pris på Fuller J. F. C De Avgörande Slagen. D. 4 Från… hos: