Fuller J. F. C De Avgörande Slagen. D. 3 Från…

Fuller J. F. C De Avgörande Slagen. D. 3 Från…
Fuller J. F. C De Avgörande Slagen. D. 3 Från…
Beskrivning av Fuller J. F. C De Avgörande Slagen. D. 3 Från…


Många militära slag har fått stor betydelse för den världshistoriska utvecklingen. Genom att studera äldre slag har fältherrar och makthavare hoppats finna den optimala taktiken för att besegra en fiende. Ända in på 1900-talet sågs till exempel slaget vid Cannae år 216 f.Kr. – då romarna besegrade Hannibals karthagiska trupper – som en förebild.

Den brittiske militärhistorikern J.F.C. Fuller har detaljstuderat flera av historiens stora militära sammandrabbningar. Utifrån en genomtänkt teori gör han en intressant analys av själva krigsförloppet där varje slag beskrivs som en vändpunkt. I analysen betonar han betydelsen av snabbhet och vikten av att kunna tränga in i motståndarens tankegång. I De avgörande slagen finns Fullers teorier samlade. Verket är en svensk översättning av hans militärhistoriska standardverk
De avgörande slagen del III inleds med revolutions- och Napoleonkrigen i Frankrike där idén om allmän värnplikt växer fram. Genom värnplikten läggs grunden för den nya franska infanteritekniken som får sitt elddop vid Valmy 1792. Här berättas även om den långa freden i början av 1800-talet som får ett tvärt slut i och med Krimkriget och de italienska frihetskrigen mot Österrike. Boken avslutas med en skildring av det nordamerikanska inbördeskriget som föregriper mycket av den militära utvecklingen i Europa under 1900-talet.

Det svenska förordet har skrivits av Lars Ericson docent i militärhistoria och lärare vid Försvarshögskolan Stockholm.


J.F.C. Fuller (1878-1966) var utbildad militär och utmärkte sig under bland annat boerkriget och första världskriget. För eftervärlden har han dock blivit ihågkommen som initiativtagaren till pansartaktiken och stridsvagnen. Fuller har författat ett stort antal böcker i militära ämnen bland annat Armored Warfare (1943) där han utvecklar sina teorier om pansartekniken. Decisive Battles of the Western World utkom första gången 1939-40 och har därefter getts ut i en rad olika utgåvor. Genom att förena historisk kompetens med goda insikter i militärt agerande har flera av hans verk blivit militärhistoriska klassiker.

Läs mer om Fuller J. F. C De Avgörande Slagen. D. 3 Från…...


Sök bästa pris på Fuller J. F. C De Avgörande Slagen. D. 3 Från… hos: