Fuller J. F. C De Avgörande Slagen. D. 1 Från…

Fuller J. F. C De Avgörande Slagen. D. 1 Från…
Fuller J. F. C De Avgörande Slagen. D. 1 Från…
Beskrivning av Fuller J. F. C De Avgörande Slagen. D. 1 Från…

Många militära slag har fått stor betydelse för världshistorien. Genom att studera äldre slag har fältherrar genom historien strävat efter den optimala stridstaktiken. Ända in på 1900-talet sågs till exempel slaget vid Cannae år 216 f.Kr. då Hannibal vann sin största seger över de romerska trupperna som förebild. Den brittiske militärhistorikern J F C Fuller har detaljstuderat en mängd drabbningar genom historien och analyserat händelseförloppet. Därefter har han valt ut ett antal av dessa som särskilt betydelsefulla vändpunkterna i historien. Slagen beskrivs utförligt och i analysen betonas betydelsen av snabbhet och vikten av att kunna tränga in i motståndarens tankegång. Varje tidsperiod och större militär konflikt inleds med en krönika där Fuller introducerar den aktuella epoken och knyter samman det historiska förloppet.

Den första fristående delen av De avgörande slagen inleds med slaget vid Salamis 480 f.Kr. Fuller visar att det redan under 400- och 500-talen f.Kr. låg ett strategiskt tänkande och en militär taktik bakom grekernas berömda segrar. Romarna utvecklade sedan den militära organisationen till sin fulländning. Under 500-talet etablerades Frankerriket som en militär stormakt i Europa medan 600700-talen präglades av den arabiska expansionen vilken först hejdades i samband med slaget vid Tours i Frankrike. Fuller avslutar framställningen med normandernas framfart på 1000-talet och invasionen av England 1066.

J F C Fullers beskrivning av krigskonstens utveckling under 2 500 år där varje slag skildras som en vändpunkt i historien är en militärhistorisk klassiker. Fuller (18781966) var utbildad militär och utmärkte sig bland annat under boerkriget i Sydafrika och under första världskriget. För eftervärlden har han blivit ihågkommen som initiativtagaren till pansartaktiken och stridsvagnen. Den svenska utgåvan består av fyra fristående delar och innehåller även ett förord av Lars Ericson Wolke professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan.

Om författaren:

J F C Fuller (18781966) var utbildad militär och utmärkte sig under bland annat boerkriget och första världskriget. För eftervärlden har han blivit ihågkommen som initiativtagaren till pansartaktiken och stridsvagnen. Fuller har författat ett stort antal böcker i militära ämnen bland annat Armored Warfare (1943) där han utvecklar sina teorier om pansartekniken. Decisive Battles of the Western World utkom första gången 193940 och har därefter givits ut i en rad olika utgåvor. Genom att förena historisk kompetens med goda insikter i militärt agerande har flera av hans verk blivit militärhistoriska klassiker.

Pressröster:

»dramatisk läsning för militärer marknadsstrateger och historieintresserade»
Dagens Nyheter

»Utifrån en genomtänkt teori gör han en intressant analys av själva krigsförloppet. »
Insats & Försvar

»Är man intresserad av västvärldens viktigaste slag har man nu chansen. »
Ystads Allehanda

»en verklig klassiker inom området»
Jan Sandström Frykdals-Bygden

Läs mer om Fuller J. F. C De Avgörande Slagen. D. 1 Från…...


Sök bästa pris på Fuller J. F. C De Avgörande Slagen. D. 1 Från… hos: