Frostegård Johan Reumatism

Frostegård Johan Reumatism
Frostegård Johan Reumatism
Beskrivning av Frostegård Johan Reumatism

Det här är för dig som vill veta mer om Reumatism oavsett om du är patient eller anhörig sjuksköterska eller annan vårdpersonal politiker beslutsfattare eller läkare.

Här berättar Johan Frostegård om de olika reumatiska sjukdomarna om symtom diagnos behandling och prognos. Men han tar också upp och kritiserar vårdsystemet idag ekonomismen budgetstyrningen och beskriver hur patienten kommer i kläm.

Reumatism är ett ord som förr sände rysningar av obehag genom den som hörde det och det är en sjukdom som också är vanlig idag. Men det som förr betydde en dom till livslångt lidande är numera en diagnos där det finns goda möjligheter att förhindra och lindra en invalidiserande utveckling.

Forfarande vet inte läkarna varför många av de reumatiska sjukdomarna uppkommer men framför allt forskningen om immunsystemet och utvecklingen av nya läkemedel ger anledning till optimism. säger Johan Frostegård.

Johan Frostegård är professor vid KI och specialist i internmedicin och reumatologi. Han är även författare till romaner och gav senast ut boken Nästan allt om människan på Karolinska Institutet University Press

Boken ges ut i serien Karolinska Institutets forskare skriver som består av populärvetenskapliga böcker om de vanligaste folksjukdomarna. Tidigare i serien har det utkommit: Bröstcancer Prostatacancer Melanom Dyslexi Hörseln Njurarna Diabetes Alzheimer och MS.

Läs mer om Frostegård Johan Reumatism...


Sök bästa pris på Frostegård Johan Reumatism hos: