Fridolin Gustav Maskiner & Människor – En Sk…

Fridolin Gustav Maskiner & Människor – En Sk…
Fridolin Gustav Maskiner & Människor – En Sk…
Beskrivning av Fridolin Gustav Maskiner & Människor – En Sk…

En skrift om framtidstro
Kriser präglar världen: Klimathotet oljekriser arbetslösheten som går i vågor men ändå är stadigt hög och finanskriserna som avlöser varandra.
Vid klimatmötet i polska Poznan i december 2008 svarade Fredrik Reinfeldt att världen har inte oändligt med resurser på frågan om det inte var tid att höja klimatambitionerna. Logiken i svaret är att det med en stigande global arbetslöshet en ständigt vacklande finansmarknad och flera länder i djupa ekonomiska problem inte finns utrymme att samtidigt hantera klimatproblemen

Men – och det vill författarna till den här skriften peka på – i det som binder samman kriserna finns en möjlighet att hitta lösningar som faktiskt tar tag i flera problem samtidigt. Istället för att spela ut de stora problemen mot varandra kan man söka hållbara lösningar för nuet och framtiden. Det går att ställa om till ett samhälle som är klimatvänligt resurssnålt och socialt inkluderande.

Och det måste göras nu. För att bryta oljeberoendet skapa förutsättningar för miljövänligare infrastruktur och tekniklösningar biologisk mångfald och minskade ekonomiska klyftor måste politiken förändras till att satsa och investera. Detta gäller inte minst för Sveriges del som trots flera stora branschkriser fortfarande är en stor industri- och kunskapsnation. I ett globalt perspektiv är det redan nu gröna miljövänliga tekniker som efterfrågas och det är inom den gröna sektorn som nya arbeten kommer att skapas.

Här gäller det för Sverige att hänga med. Att ställa om samhälle politik och produktion i Sverige. Stora frågor men nödvändiga om Sverige fortsatt ska vara en industri- och kunskapsnation.

Boken vill väcka en diskussion om framtidens arbete och hur det genom grön teknik kan skapas nya arbeten. Boken kan med fördel användas som diskussionsunderlag.

Läs mer om Fridolin Gustav Maskiner & Människor – En Sk…...


Sök bästa pris på Fridolin Gustav Maskiner & Människor – En Sk… hos: