Friberg Iréne Datorkunskap Daa1201 För Offic…

Friberg Iréne Datorkunskap Daa1201 För Offic…
Friberg Iréne Datorkunskap Daa1201 För Offic…
Beskrivning av Friberg Iréne Datorkunskap Daa1201 För Offic…

Denna bok är skriven utifrån de riktlinjer som anges i Statens skolverks kursplaner för kursen Datorkunskap (kurskod DAA1201) men lämpar sig lika bra för studieförbund komvux arbetsmarknadsutbildning företagsutbildning eller självstudier.

Boken är tryckt i fyrfärg.

Kursen ger kunskaper om persondatorer nätverk Internet datasäkerhet lagstiftning ergonomi och miljö. Som användare får du i boken även arbeta praktiskt med filhantering i Windows textbehandling/layout med Word grafisk presentation med PowerPoint kalkylering med Excel registerhantering med Excel och Access informationssökning med webbläsaren Internet Explorer och e-posthantering med Outlook.

Kapitlet om operativsystemet är allmänt hållet så att det kan användas av dem med Windows 98 2000 och XP. Även dem som har version 95 och NT kan ha behållning av kapitlet.

Access och Excel behandlas i två separata kapitel i delmomentet registerhantering.

De kapitel som handlar om programhantering innehåller övningsuppgifter. Dessa är numrerade försöks- och misstagsövningar. Avsikten med dessa övningar är att du på egen hand skall kunna hitta en lösning när du arbetat igenom tillhörande avsnitt i materialet. Det finns även ett kapitel med extra övningar för de elever som önskar träna mer.

Läs mer om Friberg Iréne Datorkunskap Daa1201 För Offic…...


Sök bästa pris på Friberg Iréne Datorkunskap Daa1201 För Offic… hos: