Frängsmyr Tore Svensk Idéhistoria – Bildning…

Frängsmyr Tore Svensk Idéhistoria – Bildning…
Frängsmyr Tore Svensk Idéhistoria – Bildning…
Beskrivning av Frängsmyr Tore Svensk Idéhistoria – Bildning…

Tore Frängsmyr gör i Svensk idéhistoria en vidsträckt resa genom tusen år av svensk kultur och lärdom. Framställningen börjar vid år 1000 när vikingatid övergår i medeltid och kristendomen på allvar börjar utbreda sig över landet och slutar vid millennieskiftet år 2000 då kyrkan skiljs från staten och Sverige alltmer blir en del av Europas intellektuella historia.

Del II tar sin början då…

Läs mer om Frängsmyr Tore Svensk Idéhistoria – Bildning…...


Sök bästa pris på Frängsmyr Tore Svensk Idéhistoria – Bildning… hos: