Från interaktion till relation : om anknytningsteori

Från interaktion till relation : om anknytningsteori
Från interaktion till relation : om anknytningsteori
Beskrivning av Från interaktion till relation : om anknytningsteori

Intresset för anknytningsteori har ökat på senare år. Det hänger bland annat samman med att det finns en större kunskap om personlighetsutvecklingens komplexitet och att moderna anknytningsteoretiker i allt högre grad är medvetna om att personlighetsmönster har sin grund såväl i medfödda förutsättningar som i nära relationella erfarenheter. Under 1990-talet integrerades anknytningsteorin med den nyaste hjärnforskningen, vilket gav upphov till nya teorier och hypoteser inom ett område som är föremål för intensiv forskning. I Från interaktion till relation presenteras fem inom området välkända teoretiker och deras bidrag till förståelsen av anknytningens betydelse för personlighetsutvecklingen: Donald W. Winnicott, John Bowlby, Daniel N. Stern, Allan N. Shore och Peter Fonagy. De fem teoretikerna har en gemensam uppfattning: tillräcklig omsorg gör det möjligt för barnet att utveckla sin medfödda potential, och samtidigt är barnets aktiva bidrag en förutsättning för att skapa välfungerande relationer till omsorgs personer. Eller med andra ord: goda relationer skapas genom interaktion. Läs mer Boken vänder sig i första hand till studerande i psykologi, på lärar- och socionomutbildningar och på vårdutbildningar. Den kan även med fördel användas av yrkesverksamma psykologer och personer som arbetar inom barn- och vuxenpsykiatri, på skolor och i socialtjänsten. Om författarna Susan Hart och Rikke Schwartz är båda verksamma som psykologer och Susan Hart är känd genom tidigare böcker som finns utgivna på svenska.

Läs mer om Från interaktion till relation : om anknytningsteori...


Sök bästa pris på Från interaktion till relation : om anknytningsteori hos: