Forstorp Per- Anders George W Reinfeldt – Kon…

Forstorp Per- Anders George W Reinfeldt – Kon…
Forstorp Per- Anders George W Reinfeldt – Kon…
Beskrivning av Forstorp Per- Anders George W Reinfeldt – Kon…

I samband med det amerikanska presidentvalet år 2000 tillkännagav George W. Bush sin politiska pånyttfödelse. Han hade blivit omvänd till en compassionate conservative och sade sig nu vilja försvara den vanliga arbetaren.
Moderaten Fredrik Reinfeldt som på nittiotalet brukade jämföra välfärdsstaten med smittkoppor och AIDS blev från och med partistämman 2003 plötsligt en varm anhängare av välfärdsstaten. Moderaterna var nu enligt honom det nya arbetarpartiet. Som en förklaring till denna dramatiska förändring hänvisade Reinfeldt till den inspiration han fått från Bush.
Få forskare har hittills undersökt Reinfeldts kopplingar till USA:s konservativa. Vad var det han lärde hos Bush? Vad innebär det att moderatledaren byter åsikter och framställer sig som arbetarnas förkämpe? Kan ett helt parti – och den socioekonomiska gruppering som det vanligen representerar – plötsligt ändra riktning etthundraåttio grader?
I George W. Reinfeldt undersöker kommunikationsforskaren Per-Anders Forstorp och socialantropologen Brian Palmer konsten att åstadkomma sådana politiska extreme-makeovers.
Bushs förändring var en stor framgång: den vita arbetar­klassen blev hans starkaste stöd i valet. Kommer också Reinfeldt att lyckas – med den åtminstone på ytan mest dramatiska metamorfosen i den svenska partipolitikens historia?
PER-ANDERS FORSTORP är universitetslektor och docent i kommunikation på KTH. Han är forskare inom området moralisk politisk och rättslig kommunikation. Tidigare har han varit forskare och lärare vid UCLA ochUniversity of Iowa.
BRIAN PALMER är socialantropolog och gästlektor vid Teologiska institutionen Uppsala universitet. Under nittiotalet skrev han doktorsavhandlingen Wolves at the Door: Existential Solidarity in a Globalizing Sweden. 2002 fick han pris som Harvarduniversitetets bästa lärare. Nyligen utgavs en bok baserad på hans Harvardkurser Global Values 101 (Beacon Press). Brian Palmer var sommarpratare i Sveriges Radio 2004.

Läs mer om Forstorp Per- Anders George W Reinfeldt – Kon…...


Sök bästa pris på Forstorp Per- Anders George W Reinfeldt – Kon… hos: