Forsström Sven Motlutsflottningen ? Berättel…

Forsström Sven Motlutsflottningen ? Berättel…
Forsström Sven Motlutsflottningen ? Berättel…
Beskrivning av Forsström Sven Motlutsflottningen ? Berättel…

Mellan Ljusdal och Delsbo ruvar delvis outplånliga rester av en stor anläggning i skogen längs åar och i form av grävda kanaler mellan sjöar på en hemlighet. Varför har man grävt en djup ravin genom en stor moränås vid Slångenborg? Varför har man grävt kilometerlånga kanaler från Svinhammar via Hybosjön till Hybo? Vad var ändamålet? Och hur bar man sig åt?
Det började i huvudet på en bonde……

Det är historien om ett av de mest fantastiska industriprojekt som genomförts i Sverige Motlutsflottningen.
Det var ett enormt projekt för flottning av timmer från Svinhammar i Ljusdal till Näsviken i Forsa socken. Projektet genomfördes i mitten av 1800-talet och fick oerhörd betydelse för utvecklingen av Hudiksvalls Trävaruaktiebolag och sedermera AB Iggesunds Bruk. Det fick också mycket stor betydelse för samhällsutvecklingen i Hudiksvall Ljusdal och Iggesund och det påverkade levnadsvillkoren för generationer av människor i stora delar av Hälsingland Härjedalen Värmland och Norge.
Vi får veta hur man bar sig åt för att genomföra projektet praktiskt och tekniskt hur det finansierades och inte minst varför.

Ett viktigt industrihistoriskt projekt unikt inte bara för Hälsingland utan för hela Sverige har dokumenterats för eftervärlden i denna välskrivna och elegant illustrerade bok.

Läs mer om Forsström Sven Motlutsflottningen ? Berättel…...


Sök bästa pris på Forsström Sven Motlutsflottningen ? Berättel… hos: