Förskolans arbete med naturvetenskap och teknik

Förskolans arbete med naturvetenskap och teknik
Förskolans arbete med naturvetenskap och teknik
Beskrivning av Förskolans arbete med naturvetenskap och teknik

Den här boken handlar om att arbeta med naturvetenskap och teknik i förskolan. Genom olika exempel från sina verksamheter illustrerar förskolepedagoger hur de tillsammans med barnen utforskar teknik och naturvetenskapliga fenomen. Bokens berättelser ska ses och läsas som möjliga förslag på pedagogisk verksamhet inom de två områdena, inte som en norm för hur arbetet ska gå till. Insikten om att det finns ett dubbelt lärande- och undervisnings­uppdrag i förskolan löper som en röd tråd genom boken. Detta innebär att barn har rätt både till att lära sig om det kända inom teknik och natur­vetenskap och till att få utforska och ha teorier om det okända. En?ande­mening i boken är att dessa två lärande­former inte kan ställas mot varandra – det måste finnas en balans ­mellan de båda i verksamheten. Miljöns betydelse betonas i flera av kapitlen och det gäller både inomhus- och utomhusmiljön. Det är svårt att avgöra vad barn är intresserade av om de inte får uppleva rika miljöer. I flera kapitel berättar pedagoger om hur de genom dokumentationer identifierar vad det är barnen utforskar för att förstå hur de kan utmana barnen vidare. Boken kan med fördel användas i grundutbildning av förskollärare och som underlag för utveckling av förskoleverksamhet och förskollärares kompetensutveckling. Den är också angelägen för politiker, tjänstemän, förskolechefer och vårdnadshavare intresserade av förskoleverksamhet.

Läs mer om Förskolans arbete med naturvetenskap och teknik...


Sök bästa pris på Förskolans arbete med naturvetenskap och teknik hos: