Form och funktion Ordföljd (2:a uppl)

Form och funktion Ordföljd (2:a uppl)
Form och funktion Ordföljd (2:a uppl)
Beskrivning av Form och funktion Ordföljd (2:a uppl)

Övningsböckerna Form och funktion är tänkta för individuell träning och passar för sfi kurs D eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Form och funktion Ordföljd förklarar svenskans ordföljd med hjälp av positionsscheman där satsdelarna står under olika rubriker. En rubrik i taget presenteras kommenteras och övas.

Form och funktion Verb ger en klar bild av tempussystemet regelbundna och oregelbundna verbformer samt deras funktion i aktiva och passiva satser. Regl

Läs mer om Form och funktion Ordföljd (2:a uppl)...


Sök bästa pris på Form och funktion Ordföljd (2:a uppl) hos: