Forgione Francesco Maffia På Export – Hur Co…

Forgione Francesco Maffia På Export – Hur Co…
Forgione Francesco Maffia På Export – Hur Co…
Beskrivning av Forgione Francesco Maffia På Export – Hur Co…

Cosa Nostra ndranghetan och comorran de mäktigaste italienska maffiaorganisationerna omsätter årligen 130 miljarder euro. Det är ett hisnande belopp som motsvarar tre mindre europeiska länders samlade BNP. De italienska maffiaorganisationerna är numera multinationella företag med narkotikahandel som sin främsta aktivitet.

Var går gränsen mellan den rena ekonomin och den så kallade skurkekonomin? Över hur stor del av världen har de italienska brottssyndikaten sträckt ut sina tentakler?
I Maffia på export kartlägger Francesco Forgione författare och före detta ledare för den italienska antimaffiakommissionen brottssyndikatens globala utbredning och avslöjar en hemlig och hänsynslös värld som tidigare varit okänd.
Förordet till den svenska utgåvan är skriven av Tomas Lappalainen.

Angelägen och intressant.
Östgötakorrespondenten

I boken ’Maffia på export’ visar författaren och journalisten Francesco Forgione med stor detaljskärpa hur den italienska maffian på global nivå alltmer suddar ut gränserna mellan vitt och svart legalt och illegalt till växande gråzoner. Forgione vet vad han talar om.
Dagens Nyheter

Emigranterna kommer inte längre som förr med en resväska i papp nu anländer de med en attachéväska full med dollar.Bossen Antonio Giuffré om dagens globaliserande maffia

Läs mer om Forgione Francesco Maffia På Export – Hur Co…...


Sök bästa pris på Forgione Francesco Maffia På Export – Hur Co… hos: