Företagsekonomiska forskningsmetoder

Företagsekonomiska forskningsmetoder

Kraftigt omarbetad och utökad! Den tredje upplagan av standardverket inom företagsekonomiska forskningsmetoder. Boken ger en gedigen introduktion till ämnet. Läs mer Uppdelningen mellan kvantitativ och kvalitativ forskning är grundläggande och bildar utgångspunkt för en stor del av bokens teman och för hur olika frågeställningar och tekniker beskrivs. Författarna presenterar och diskuterar de flesta metoder inom såväl kvantitativ som kvalitativ forskning. De visar också att man kan kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder. Boken är uppdelad i fyra delar som behandlar följande ämnen: Del I: Forskningsprocessen Del II: Kvantitativ forskning Del III: Kvalitativ forskning Del IV: Flermetodsforskning (mixed methods research) och andra synpunkter Företagsekonomiska forskningsmetoder har en praktisk inriktning med många konkreta exempel och passar, genom sin bredd, för både grundläggande och mer avancerade kurser i vetenskaplig metod. Boken vägleder studenter som ska utföra ett forskningsprojekt och lotsar dem genom hela processen: från formulering av forskningsfrågor och litteraturgenomgång till utformning av frågeformulär, dataanalys och presentation av forskningsresultat. I denna tredje upplaga har författarna gjort omfattande förändringar, främst följande: – Boken har genomgående fått nya exempel på och tillämpningar av aktuella forskningsresultat. – Två nya kapitel har tillkommit: Ett inledande som vägleder läsaren genom bokens övriga innehåll och ett om urval vid kvalitativa undersökningar. – Avsnitten om forskning med hjälp av internet har utvecklats, förutom de många exempel som finns i de övriga kapitlen handlar ett helt kapitel om detta. – Ny teamruta: ’Projektarbete i praktiken’, som är erfarenheter och lärdomar som studenter på olika nivåer har fått av genomförda forskningsprojekt. Även handledare har bidragit med kommentarer om studentprojekten. – Repetitionsfrågor avslutar varje kapitel. Om författarna Alan Bryman var professor emeritus vid University of Leicester. Emma Bell är professor vid Open University.

Läs mer om Företagsekonomiska forskningsmetoder

Företagsekonomiska forskningsmetoder

Ekonomi & Management

Hitta Företagsekonomiska forskningsmetoder även hos:
Rulla till toppen