Fordran och skuld

Fordran och skuld
Fordran och skuld
Beskrivning av Fordran och skuld

I denna lärobok behandlas främst skuldebrevslagen och dess tillämpning. Systematiskt genomgås vad som gäller vid enkla respektive löpande skuldebrev beträffande gäldenärens invändningsrätt legitimation sakrättsskydd m.m. Framställningen innehåller ett stort antal exempel. För att bredda perspektivet och för att placera skuldebrevsrätten i sitt sammanhang berörs också allmänna fordringsrättsliga frågor rörande bl.a. ränta preskription m.m. Vidare behandlas översiktligt växel- och checkrättsl

Läs mer om Fordran och skuld...


Sök bästa pris på Fordran och skuld hos: