Fönster mot Gud: Ikonernas budskap i Svenska teologiska institutets kapell i Jerusalem

Fönster mot Gud: Ikonernas budskap i Svenska teologiska institutets kapell i Jerusalem
Fönster mot Gud: Ikonernas budskap i Svenska teologiska institutets kapell i Jerusalem
Beskrivning av Fönster mot Gud: Ikonernas budskap i Svenska teologiska institutets kapell i Jerusalem

På kyndelsmässodagen 1986 invigde Daoud Haddad den lutherska kyrkans biskop i Jerusalem de nya ikonerna i kapellet på Svenska teologiska institutet. De gestaltar den berättelse i Lukasevangeliet där Josef och Maria bär fram Jesusbarnet i templet och möter Symeon och Hanna.

Ikonerna är nyskapande på samma gång som de i stil och utförande är infogade i en månghundraårig tradition av kyrklig konst. Det nya ligger i att motivet presenteras på ett sätt som åskådliggör släktskapet mellan judi

Läs mer om Fönster mot Gud: Ikonernas budskap i Svenska teologiska institutets kapell i Jerusalem...


Sök bästa pris på Fönster mot Gud: Ikonernas budskap i Svenska teologiska institutets kapell i Jerusalem hos: