Fölster Kaj Miss Kay – En Ung Kvinnas Märkli…

Fölster Kaj Miss Kay – En Ung Kvinnas Märkli…
Fölster Kaj Miss Kay – En Ung Kvinnas Märkli…
Beskrivning av Fölster Kaj Miss Kay – En Ung Kvinnas Märkli…

Som 19-åring reser Kaj Fölster med ett lastfartyg från Genua till Indien genom Suez-kanalen. Nästan 60 år senare hittar hon dagboken hon då skrev. Den unga Kaj möter ombord en brokig samling människor: en kolonial teodlare en väderbiten fältmarskalk en dykande historieprofessor en befriad missionärshustru med tre dansande barn och en sjöjungfru fångad i kaptensvåningen.

För all framtid lär henne dessa människor att misstro klichéer och fördomar och att skärpa sinnet för livets stora frågor: Moral och dubbelmoral tvång och frihetslängtan tvivel kring religiösa villfarelser ansvar och lidande. Livsöden och åsikter blandas med äventyrliga historier om förlista städer sjörövaröden frihetsgudinnors märkliga resor engelsmännens svek mot arabländerna och indiska tänkares humanism allt skriver the young miss Kay ned i sin dagbok.

Kaj Fölster är författare och socionom. Fölster har en mastersexamen från universitetet i Delhi i Indien socionomexamen från Socialinstitutet i Stockholm och en ämbetsexamen från universitetet i Göttingen i Tyskland. Hon har varit bosatt i Tyskland där hon arbetade för kvinnofrågor och socialpolitisk utveckling och var även politiskt aktiv. Av författaren har tidigare utgivits De tre löven och Bortom de sju bergen – tyska bilder 1954-1994.

Läs mer om Fölster Kaj Miss Kay – En Ung Kvinnas Märkli…...


Sök bästa pris på Fölster Kaj Miss Kay – En Ung Kvinnas Märkli… hos: