Fjärstedt Biörn Spåren Efter Jesus – Om Kyrk…

Fjärstedt Biörn Spåren Efter Jesus – Om Kyrk…
Fjärstedt Biörn Spåren Efter Jesus – Om Kyrk…
Beskrivning av Fjärstedt Biörn Spåren Efter Jesus – Om Kyrk…

En enda gång skrev Jesus något själv han böjde sig ned och ritade
i sanden. Ingen vet vad. Men han undervisade mycket berättade
liknelser gjorde under och tecken och botade många.
Lärjungagruppen som fanns omkring honom främst de som
var med från dopet i Jordan fram till han lyftes upp mot skyn
inför deras ögon kunde berätta. Berättelsen om Jesus tog form
kanske redan på uppståndelsedagens kväll. Som Lukasevangeliet
berättar om Emmausvandringen var det Jesus som med sin fråga
»Vad har hänt? initierade berättelsen. Snart var den känd i Cornelius
hus i Caesarea och i syngogan i Antiochia i Pisidien och på
många andra platser.
Ändå tycks det ha tagit omkring trettio år innan berättelsen
om Jesus fanns i skriftlig form troligen Markus evangelium först
och de andra lite senare. Vad hände under åren däremellan? Det
har bibelforskarna funderat mycket över de har format hypoteser
och fått överge hypoteser. Kvar står att kyrkans fyra evangelier
aldrig upphört att fascinera. De är och förblir mästerverk. De röjer
spåren efter Jesus.
I den här boken sammanfattar teol dr biskop em Biörn Fjärstedt
vad som kan sägas om kyrkans fyra evangelier efter bibelkritikens
200-åriga epok.

Läs mer om Fjärstedt Biörn Spåren Efter Jesus – Om Kyrk…...


Sök bästa pris på Fjärstedt Biörn Spåren Efter Jesus – Om Kyrk… hos: