Fixa språket 2 Digital u ljud

Fixa språket 2 Digital u ljud
Fixa språket 2 Digital u ljud
Beskrivning av Fixa språket 2 Digital u ljud

Fixa svenskan skapar trygghet i klassrummet och ger dig friheten att planera och genomföra undervisningen på det sätt du tycker är bäst. Du kan arbeta med alla böckerna i serien eller välja de delar som passar din undervisning här och nu. Språkförhållanden, språkförändring och språkhistoria I Fixa språket 2 möter eleverna de språkliga delarna av det centrala innehållet i kurserna Svenska 2 och 3. Den första halvan av boken behandlar språksituationen i Sverige och Norden och här presenteras bland annat begrepp som minoritetsspråk, språklagstiftning och domänförluster. Bokens andra halva ägnas åt språkförändring, språkutveckling och språkhistoria. Elevens kunskaper fördjupas och sätts i ett större historiskt sammanhang.

Läs mer om Fixa språket 2 Digital u ljud...


Sök bästa pris på Fixa språket 2 Digital u ljud hos: