Ferraris Maurizio Manifest För En Ny Realism

Ferraris Maurizio Manifest För En Ny Realism
Ferraris Maurizio Manifest För En Ny Realism
Beskrivning av Ferraris Maurizio Manifest För En Ny Realism

Finns det bara tolkningar och åter tolkningar men inga egentliga fakta? Existerar det inte någon värld utanför texten? Är allt beroende av våra begrepp?

I detta Manifest för en ny realism som fått stor uppmärksamhet i Italien vänder sig filosofen Maurizio Ferrraris med kraft mot det postmodernistiska tänkande som ifrågasätter begrepp som verklighet sanning och objektivitet. Den intellektuella frigörelse som postmodernisterna – eller åtminstone somliga av dem – har utlovat uppfattar Ferraris som bedrägligt illu­sorisk. Och som en inbjudan till ett intellektuellt och kulturellt självmord.

Ferraris drar en tydlig gräns mellan ontologi och epistemologi vad som finns och vad vi vet. Allting är inte beroende av våra begreppsscheman men vissa delar av verkligheten är det. Sociala objekt som pengar skiljer sig från naturliga objekt som träd och stenar men det hindrar oss inte från att ha objektiv kunskap om båda typerna av objekt.

Maurizio Ferraris född 1956 är professor i filosofi vid universitetet i Turin. Han är författare till en lång rad böcker och Manifest för en ny realism summerar hans arbete under de senaste decennierna inom kunskapsteori ontologi och estetik.

Läs mer om Ferraris Maurizio Manifest För En Ny Realism...


Sök bästa pris på Ferraris Maurizio Manifest För En Ny Realism hos: