Fernström Gösta Professionellt Företagande I…

Fernström Gösta Professionellt Företagande I…
Fernström Gösta Professionellt Företagande I…
Beskrivning av Fernström Gösta Professionellt Företagande I…

PROFESSIONELLT FÖRETAGANDE I BESÖKSNÄRINGEN

En executive bok som läses på en timme för ökad samverkan och utveckling av företag i Besöksnäringen
Besöksnäringen och turism har idag hög prioritet i hela Sverige samt är därmed på väg att bli en av våra viktigaste basindustrier. Inom branschen har man tagit fram en Nationell strategi med ett tillväxtmål där man skall gå från dagens 250 mrd sek(2009) till 500 mrd sek år 2020. En tillväxt som kräver professionella konkurrenskraftiga företag och destinationer där man myntat begreppet Exportmogna destinationer som kräver samverkan och ett attraktivt utbud.

Samtidigt har Sverige äntligen fått en professionell organisation VisitSweden som drar utländska besökare till Sverige. Där de prioriterar kongresser aktiva familjer samt DINKS och WHOPS. För att de skall lyckas måste vi ha fler av dessa Exportmogna destinationer förutom våra storstäder Stockholm Göteborg och Malmö som redan är attraktiva dörröppnare för besökare.

För att lyckas måste företagen i Besöksnäringen satsa dels på att lära sig samverka på destinationerna lokalt och i Sverige och dels bli mer professionella i sin verksamhet som omfattar följande områden( vilket innefattas i begreppet management) ledarskap och personlig utveckling rollen som strateg att driva säker och lönsam verksamhet samt ökad kundorientering.

Denna bok riktar sig främst till företag och verksamheter som vill utveckla sig och bli en del av Besöksnäringens tillväxt i Sverige inte minst som aktiv på sin destination. Boken är indelad i kapitel enligt ovan och ger råd och handledning i att arbeta med ledarskap och rekrytering att kunna ta fram en affärsplan inkl ett antal strategimodeller hur öka sin kundorientering samt inte minst att driva operativ verksamhet med lönsamhet.

För destinationsutveckling hänvisas till författarens bok Upplevelser är vägen till framtiden i rese- och turistindustrin och Svensk Turisms bolag för att utveckla destinationer.

Har ni frågor eller vill diskutera ring eller maila författaren Gösta Fernström 0705 82 22 24 eller fernia@tele2.se. Gå gärna in på www.serviceacademy.se och läs mer om kompetensutveckling. Böckerna kan beställas från författaren eller från order@forlagssystem.se

Professionellt företagande i Besöksnäringen. Best.nr ISBN 978-91-633-8265-9

Läs mer om Fernström Gösta Professionellt Företagande I…...


Sök bästa pris på Fernström Gösta Professionellt Företagande I… hos: