Feministiska Konstteorier – Skriftserien Ka…

Feministiska Konstteorier – Skriftserien Ka…
Feministiska Konstteorier – Skriftserien Ka…
Beskrivning av Feministiska Konstteorier – Skriftserien Ka…

Kairos 6 innehåller ett urval nyckeltexter ur det tänkande som uppstått i mötet mellan feministisk bild- och fimteori och psykoanalytisk teori och tradition. I mötet mellan dessa tankesystem har det skapats ett produktivt klimat för fördjupning av förståelsen av bildens funktion och uttryck. Här finns en möjlighet att bygga modeller för en fruktbar dialog som kan ompröva etablerade synsätt.

Sedan 1960-talet har konsten öppnat sig mot angränsande områden som film video och nya media. Tvärdisciplinära studier har behövts för att generera metoder för att beskriva analysera och diskutera de komplexa processer som bilden härbärgerar och ger upphov till hos betraktaren.

Texterna i Kairos 6 har temat bild genus och det omedvetna och för en diskussion om sambandet mellan kön och bild inom samhället i stort. Det utvidgade konstbegreppet gör antologin värdefull även för den som är intresserad av bildpåverkan i allmänhet.

I redaktionen för detta nummer av Kairos ingår Peter Cornell Konstfack Gertrud Sandqvist Konsthögskolan i Malmö Roland Spolander Konsthögskolan i Umeå och Sven-Olov Wallenstein som då representerade Valand. Fackredaktör är Sara Arrhenius.

Skriftserien Kairos syftar i första hand till att erbjuda klassiska konstteoretiska texter på svenska skrivna av såväl konstvetare filosofer och forskare som konstnärer. Dessa varvas med specialbeställda texter. Kairos skall inte ge några allmängiltiga lösningar eller generella svar oberoende av det historiska sammanhanget utan vill istället erbjuda så många teoretiska redskap som möjligt för en både breddad och fördjupad förståelse av den konstnärliga kunskapsprocessen för både dem som framställer konsten i dag och för dem som tar del av denna konst. Texterna i Kairos översätts alltid från originalspråket och i de flesta fall från originalutgåvan.

Skriftserien Kairos används som kurslitteratur vid högskolor och universitet och
genom nytryckningar säkerställer vi att den alltid finns tillgänglig. Serien som
kommer att omfatta 14 nummer 2008 (under våren 2008 kommer Kairos nr 13 Koreografier och under hösten Kairos nr 14 Ljudkonst) varav två dubbelvolymer säljs hos välsorterade bokhandlare i museishoppar och genom nätbokhandeln.

Läs mer om Feministiska Konstteorier – Skriftserien Ka…...


Sök bästa pris på Feministiska Konstteorier – Skriftserien Ka… hos: