Fastighetsindelning och markanvändning

Fastighetsindelning och markanvändning
Fastighetsindelning och markanvändning
Beskrivning av Fastighetsindelning och markanvändning

Fastighetsägares och andras rätt att använda olika mark- och vattenområden styrs av ett stort antal bestämmelser. Fastighetsindelning och markanvändning överblickar reglerna. Tyngdpunkten ligger på bestämmelser om fastigheter och deras äganderättsliga innehåll och om planering för en förändring eller ett bevarande av markanvändningen.

Plan- och bygglagens bestämmelser om planering och bygglov fastighetsbildningslagens bestämmelser om nybildning och ombildning av fastigheter anl

Läs mer om Fastighetsindelning och markanvändning...


Sök bästa pris på Fastighetsindelning och markanvändning hos: