Fantasivandringar : magiska, mysiga, meditationer

Fantasivandringar : magiska, mysiga, meditationer

Fantasivandra och hitta din inre skatt! I denna bok kan alla få fantasivandra i både rymden och havet, bland regnbågar och cirkustält. Vi har skapat Fantasivandringar för att vi vill ge barn och vuxna fantasifull kvalitetstid med varandra. Meditationssagorna är spännande, glädjefyllda och utvecklande och illustrationerna inspirerar till egna fantasier. Varför ska man fantasivandra? När man läser en Fantasivandring för sitt barn händer något mer än när man läser en saga. Eftersom barnet själv blir huvudperson i boken och styr handlingen har du som vuxen möjlighet att få ta del av ditt barns fantasi, tankar och inre värld på ett annorlunda sätt. Vår erfarenhet är att när man fantasivandrar tränar man upp sin förmåga att skapa önskningar och förhoppningar om livet och övar sig på att drömma och känna olika känslor och sinnesstämningar. Boken passar bra att läsa hemma i soffan så väl som för en barngrupp i skolan. Man kan med fördel följa upp sagostunden och låta barnen måla och illustrera vad de upplevt i fantasivandringen. Äldre barn kan även skriva ner vad de upplevt.   För oss är Fantasivandringar en barnbok, undervisningsmaterial och gonattsaga, allt i ett. Möjligheterna är oändliga! Vi hoppas inspirera barn och vuxna att fantasivandra tillsammans, som vi gör med barn och barnbarn. Mycket nöje önskar Ingela & Matilda Recensionsutdrag  "Ingela Beausang har tidigare arbetat som fritidspedagog och har i dessa sammanhang använt sig av "fantasivandringar" (meditationer) med barn. Hon har i denna bok samlat elva fantasivandringar. Det är guidade meditationer med mycket utrymme för egna idéer och fantasier. Spännande, utmanande och stärkande inre resor målas upp med hjälp av de yttre ramar boken ger, och de egna bidrag de ledda ger. Boken inleder även med råd till den vuxne som skall leda fantasivandringar. Boken är illustrerad av Matilda Wånggren – självlärd konstnär. De elva bilder som följer texterna är färgstarka och naivistiska naturmotiv som förefaller vara målade i olja. Fantasivandringar kan rekommenderas för såväl föräldrar och far/morföräldrar som personal i skola och omsorg som arbetar med barn. De meditationer som förmedlas här är verkligen fantasivandringar och möjligheter för barn och vuxna till vila, spännande utforskande och utveckling. Helhetsbetyg: 4. "  – Hanna Troëng. BTJ (Bibliotekstjänst)

Läs mer om Fantasivandringar : magiska, mysiga, meditationer

Fantasivandringar : magiska, mysiga, meditationer

Barn & Ungdom

Hitta Fantasivandringar : magiska, mysiga, meditationer även hos:
Rulla till toppen