Fånga förmågan 1 Svenska

Fånga förmågan 1 Svenska

Fånga förmågan 1-6 Svenska är ett flexibelt material uppbyggt av tydliga modeller för språkutveckling. Materialet bygger på idén att tydliga stödstrukturer underlättar lärandet av kunskapskraven i Lgr 11. Med tydlig förankring i förmågorna i Lgr 11 och med inspiration av språkforskare har författarna skapat öppna och kreativa övningar med en tydlig struktur. Tillsammans med dina elever väljer du texter, innehåll i berättelser och muntligt framförande som passar klassens arbete. Eleverna känner sig delaktiga och arbetar på sin egen nivå med tydliga stödstrukturer där varje årskurs och förmåga bygger på varandra. Progressionen är tydlig och ger en röd tråd i undervisningen. Det finns möjlighet till igenkännande mellan modellerna så att eleverna kan använda dem för att träna olika förmågor, sammanhang och klassrumssituationer. Böckerna har spiralbindning vilket gör att eleverna själva väljer om stödstrukturen på översta sidan ska vara synlig eller om den ska vikas ner. Följande förmågor arbetar eleverna med: 1. Samtala och presentera 2. Skriva berättande text 3. Läsa skönlitteratur 4. Informationssökning och källkritik 5. Läsa faktatext 6. Skriva olika slags texter 7. Textbearbetning och respons Fånga förmågan passar dig som: – Vill ha ett praktiskt redskap för att öva förmågorna i svenska och tydligt dokumentera att eleverna når kunskapskraven i åk 3 och 6. – Vill ha tydliga stödstrukturer för lärandet som fungerar i många olika sammanhang, men också frihet att bygga upp din egen undervisning och välja egna texter, t.ex. skönlitteratur och faktatexter. – Vill ha en tydlig röd tråd i svenskundervisningen från åk 1-6, både för elever och lärare.  Författaren Mirja Johannesson är grundskollärare 1-7 svenska, SO och engelska. Hon har lång erfarenhet av undervisning i skolan. Mirja har också skrivit andra läromedel inom svenska. Författaren Ulf Nilsson är grundskollärare 1-7 svenska och SO. Han har under många år arbetat som klasslärare, och parallellt med detta skrivit flera olika läromedel.

Läs mer om Fånga förmågan 1 Svenska

Fånga förmågan 1 Svenska

Fakta

Hitta Fånga förmågan 1 Svenska även hos:
Rulla till toppen