Fällman- Bajagic Karin Zickzack Lärarhandledn…

Fällman- Bajagic Karin Zickzack Lärarhandledn…
Fällman- Bajagic Karin Zickzack Lärarhandledn…
Beskrivning av Fällman- Bajagic Karin Zickzack Lärarhandledn…

Ett nytt basläromedel i svenska och svenska som andraspråk som inspirerar stöttar utmanar och utvecklar – både dig som lärare och dina elever.

Lärarhandledningen tillhör både ZickZack Läsrummet och ZickZack Skrivrummet. Med den blir din läs- och skrivundervisning tydlig och strukturerad. Du ser vad målet med undervisningen är vad som kommer att tas upp vilka förmågor som tränas hur du kan arbeta och hur du kan utvärdera såväl din undervisning som dina elevers framsteg. Lärarhandledningen innehåller även:
1) en presentation av de pedagogiska rön materialet bygger på (genrepedagogiken cirkelmodellen reading2learn)
2) en sammanställning över olika texters syften struktur och språkliga drag
3) facit till uppgifterna
4) information om och sammanställningar av olika läsförståelsestrategier
5) matriser för läsa tala och skriva framtagna utifrån kunskapskraven i Lgr11. Med hjälp av matriserna kan du följa och dokumentera dina elevers utveckling.

Bingel
Till ZickZack finns även bingel. En digital ö-värld där eleverna färdighetstränar med Sanoma Utbildnings läromedel för låg- och mellanstadiet. Övningarna i bingel är kopplade till kapitlen i boken och följer samma progression. Eleverna känner igen sig och tränar på samma moment i bok och digitalt. Ju fler sätt vi erbjuder färdighetsträning på desto större är sannolikheten att eleverna är stimulerade och motiverade. Från lärarvyn i bingel har du som lärare full inblick i hur det går för varje elev och kan vid behov tilldela uppgifter t ex som läxa repetition eller utmaning. Antingen ger du samma uppgifter till alla i klassen eller individanpassat så att varje elev får träna på just det som hen behöver. Alla övningar i bingel är självrättande och adaptiva i tre svårighetsgrader. Bingel innehåller även material för gemensam kapitelgenomgång stödjande filmer och mycket mer.

Läs mer om Fällman- Bajagic Karin Zickzack Lärarhandledn…...


Sök bästa pris på Fällman- Bajagic Karin Zickzack Lärarhandledn… hos: