Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå. Ett kommentarmaterial till läroplanerna för förskoleklass, fritidshem och grundskoleutbildning

Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå. Ett kommentarmaterial till läroplanerna för förskoleklass, fritidshem och grundskoleutbildning
Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå. Ett kommentarmaterial till läroplanerna för förskoleklass, fritidshem och grundskoleutbildning
Beskrivning av Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå. Ett kommentarmaterial till läroplanerna för förskoleklass, fritidshem och grundskoleutbildning

I en komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt är det viktigt att lyfta fram digitala perspektiv i utbildningen. Kommentarmaterialet har tagits fram för öka förståelsen för hur digitala verktyg och medier kan bidra till att ge eleverna en likvärdig utbildning. Publikationen riktar sig till lärare och rektorer och behandlar digital kompetens så som det finns framskrivet i läro- och kursplanerna för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de resonemang och ställningstaganden som ligger bakom texterna i läro- och kursplanerna och beskriva hur olika ämnen kan förstärka och komplettera varandra samt ge inspiration till ämnesövergripande arbeten. Se under fliken Offentliga publikationer – Läroplanerna, så hittar du en lista över läroplaner och kommentarmaterial.

Läs mer om Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå. Ett kommentarmaterial till läroplanerna för förskoleklass, fritidshem och grundskoleutbildning...


Sök bästa pris på Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå. Ett kommentarmaterial till läroplanerna för förskoleklass, fritidshem och grundskoleutbildning hos: