Europeiska unionen : politik och styrning

Europeiska unionen : politik och styrning
Europeiska unionen : politik och styrning
Beskrivning av Europeiska unionen : politik och styrning

Denna bok presenterar ett heltäckande perspektiv på Europeiska unionens policyprocess. Med utgångspunkt i en beskrivning av EU:s institutioner, styrformer och huvudaktörer redogörs för hur europeisk politik utformas och implementeras. Huvuddelen av boken ägnas åt EU:s inre marknadspolitik, den ekonomiska och monetära unionen och den europeiska utrikespolitiken. I fokus står politikens framväxt, uppbyggnad och senaste utvecklings-tendenser, i kölvattnet av den finansiella och ekonomiska krisen och EU:s alltmer framträdande roll på det internationella planet. Boken är avsedd som en lättillgänglig men ingående ledsagare till EU:s policyprocess till alla som har behov av eller intresse av att förstå hur EU fungerar. Boken vänder sig både till studerande på grundläggande och avancerad nivå på universitet och hög-skolor samt till dem som i sitt arbete kommer i kontakt med europeisk politik.  

Läs mer om Europeiska unionen : politik och styrning...


Sök bästa pris på Europeiska unionen : politik och styrning hos: