Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande. SOU 2018:22 : Betänkande från Mottagandeutredningen

Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande. SOU 2018:22 : Betänkande från Mottagandeutredningen
Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande. SOU 2018:22 : Betänkande från Mottagandeutredningen
Beskrivning av Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande. SOU 2018:22 : Betänkande från Mottagandeutredningen

Regeringens direktiv och utredningens analys delar bilden av ett mottagande i behov av reformer. En central utgångspunkt har varit att åtgärda bristen på helhetsperspektiv i mottagandet. Avsaknaden av helhets- och systemtänkande leder till långa väntetider, försenad etablering eller återvändande liksom till höga kostnader för samhället och enskilda. Förslag till ett sammanhållet mottagandesystem utifrån följande ställningstaganden: Koncentrera resurser tidigt i processen. Utredningens förslag bygger på att använda resurser tidigt under mottagandet i syfte att individerna ska komma rätt från början genom ett samlat möte med Sverige i obligatoriska ankomstcenter. Förkorta väntetider och använd väntan aktivt. Genom vistelse i ankomstcenter ges möjligheter till en rättssäker och snabb prövningsprocess där asylsökande och myndigheter finns tillgängliga för varandra. Tiden ska nyttjas aktivt med obligatorisk samhällsinformation och kartläggning liksom hälsoundersökning. Etablering eller återvändande i fokus från start. Den väntetid som kan uppstå efter ankomstcentret används till fortsatt samhällsinformation, undervisning i svenska eller insatser för att förbereda för ett effektivt återvändande. Fokus ska redan från start ligga på individens etablering i Sverige eller på återvändande till annat land. Minska behovet av eget boende (EBO). Förslagen innebär att eget boende för asylsökande sker under ordnade former. Dels genom att erbjuda ett ordnat mottagande som alternativ, dels genom att begränsa möjligheterna till eget boende genom en social prövning. Ta tillvara hela Sveriges kapacitet och kompetens. Huvudförslaget bygger på att staten, kommunerna och landstingen, utifrån en tydlig ansvarsfördelning och ordning för finansiering, gemensamt sköter mottagandet. Därmed utnyttjas den samlade kapaciteten och kompetensen i 290 kommuner och 20 landsting liksom hos staten i detta komplexa samhällsuppdrag. Särskild utredare: Martin Olauzon

Läs mer om Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande. SOU 2018:22 : Betänkande från Mottagandeutredningen...


Sök bästa pris på Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande. SOU 2018:22 : Betänkande från Mottagandeutredningen hos: