Ericsson Niklas Samband Historia Tema

Ericsson Niklas Samband Historia Tema
Ericsson Niklas Samband Historia Tema
Beskrivning av Ericsson Niklas Samband Historia Tema

Samband Historia Tema är en tematiskt uppställd historiebok där urvalet av texter är gjort för att passa ämnesplanen för historiekurserna 2a 2b och 3.

Tjugo artikelförfattare
De olika artiklarna är specialskrivna av experter på området. Totalt har boken tjugo artikelförfattare – specialister som presenterar ny och relevant forskning. Gymnasiets historiekurser kan knytas närmare forskningsfronten utan att det för den skull bli komplicerat. Varje tema hålls samman av en inledande text.

Sex olika teman
Boken är uppbyggd kring följande sex teman: Kulturmöten Världsbilder Människor och deras värde Historiska perspektiv Historiebruk och konsten samt Historia – vetenskaplig teori och metod.

Följer upp ämnesplanens centrala innehåll
Urvalet av teman och artiklar är gjort för att matcha centralt innehåll i kurserna 2a 2b och 3 enligt ämnesplanen. Det betyder exempelvis att olika kulturhistoriska perspektiv finns med för att passa kurs 2b.

Temat om historievetenskap ger eleverna de verktyg som behövs för att nå ämnesplanens mål som gäller vetenskaplig metod och teori.

Övriga komponenter
Samband historia Plus grundbok
Samband historia Plus Lärarhandledning
Samband historia Tema för kurserna 2a 2b och 3 onlinebok
Samband historia Tema Lärarhandledning online (licens ett år)

Läs mer om Ericsson Niklas Samband Historia Tema...


Sök bästa pris på Ericsson Niklas Samband Historia Tema hos: