Enzensberger Hans Magnus Det Mjuka Monstret …

Enzensberger Hans Magnus Det Mjuka Monstret …
Enzensberger Hans Magnus Det Mjuka Monstret …
Beskrivning av Enzensberger Hans Magnus Det Mjuka Monstret …

EU:s kris är inte bara ekonomisk. Den går betydligt djupare än så. Det grundläggande felet med Euro-
peiska unionen är att den är i full färd med att montera ned den ureuropeiska uppfinningen som kallas
demokrati …

Den som levererar den salvan är inte någon obskyr person i en politisk marginal. Det är Hans Magnus Enzensberger en av Tysklands mest respekterade författare och en varm anhängare av idéerna bakom en europeisk integration. Men nu har dessa idéer förskingrats menar han. Och därför tar han bladet från munnen och manar européerna att göra uppror mot det byråkratiska monster som EU har
utvecklats till.

Europa har redan överlevt helt andra försök att uniformera kontinenten. Alla hade de högmodet gemensamt och inget av dem förunnades någon varaktig framgång. Inte heller icke-våldsversionen av ett sådant projekt kan sägas ha någon gynnsam prognos. Alla imperier i historien har haft en begränsad halveringstid tills de misslyckats genom sin omåttliga expansion och sina inre motsägelser. Hans Magnus Enzensberger

Enzensberger blir sällan påstridig. Han behöver inte det. Han är en man som ställer frågor. Men det är påfallande ofta de rätta frågorna han ställer. Den här gången verkar hans frågor minutiöst underbyggda i statistik och i tillgängliga offentliga handlingar. Han har haft Der Spiegels kraftfulla forsknings­avdelning till sitt förfogande. Lars ­Gustafsson i Expressen

Tysklands motsvarighet till Stéphane Hessels stridsskrift Indignez-vouz! Enzensbergers syfte är liksom hessels att väcka harm och sporra. Men för att göra det använder han inga stora gester utan eleganta och lugna argument. Hubert Spiegel i Frankfurter Allgemeine Zeitung

Läs mer om Enzensberger Hans Magnus Det Mjuka Monstret …...


Sök bästa pris på Enzensberger Hans Magnus Det Mjuka Monstret … hos: