Enskilt anspråk : om handläggning av civilrättsliga anspråk i samband med åtal för brott

Enskilt anspråk : om handläggning av civilrättsliga anspråk i samband med åtal för brott
Enskilt anspråk : om handläggning av civilrättsliga anspråk i samband med åtal för brott
Beskrivning av Enskilt anspråk : om handläggning av civilrättsliga anspråk i samband med åtal för brott

Praktisk process III behandlar handläggningen av civilrättsliga anspråk i samband med åtal för brott. Det är i många fall oklart vilka handläggningsregler som skall tillämpas på målsägandens talan: de för tvistemål eller de för brottmål. Författaren diskuterar denna fråga utifrån praxis förarbeten och doktrin men för också fram egna synpunkter på rättsläget.

Läs mer om Enskilt anspråk : om handläggning av civilrättsliga anspråk i samband med åtal för brott...


Sök bästa pris på Enskilt anspråk : om handläggning av civilrättsliga anspråk i samband med åtal för brott hos: