Engström Lina Välja Sig Själv

Engström Lina Välja Sig Själv
Engström Lina Välja Sig Själv
Beskrivning av Engström Lina Välja Sig Själv

Att vara ung kvinna med rötter i ett annat land och söka hjälp för hedersrelaterat våld kan vara riskabelt. De som lämnar familj och vän- ner gör det för att de inte har ett val men i många fall slutar det ändå med att de vänder tillbaka.

Författarens engagemang i tjej- och kvinnojourer har lett till upplevelser om hur unga invandrarkvinnor än i dag möts med okunskap och brist på förståelse. I boken berättar kvinnorna själva om sin problematik sin livssituation och hur samhället har bemött dem.

De unga kvinnornas historier är deras egen bild av verkligheten. De har sökt hjälp hos myndigheter under senare delen av 2000-talet och de är kritiska till samhällets insatser eller brist på insatser. I vissa fall kan kvinnornas besvikelse bero på missförstånd och dålig kommunikation men det är viktigt att vi frågar oss vad som har lett till att de har den upplevelsen.

Alla som verkar inom myndigheter kommuner och hälso- och sjuk- vården har ett ansvar att se och hjälpa de som utsätts för psykiskt och fysiskt våld. Förhoppningsvis kan boken bli en källa till förståelse för de utsattas situation och ge inspiration till ett ännu bättre arbete för att de ska få den hjälp de har rätt till.

De unga kvinnor som skriver i boken är alla fantastiska modiga målmedvetna individer. Men de har blivit svikna både av sina familjer och av samhället.

Läs mer om Engström Lina Välja Sig Själv...


Sök bästa pris på Engström Lina Välja Sig Själv hos: